Agencja rozwoju przemyslu krasiczyn

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w częściach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, które wymagają stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów cieszą się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który przydatny jest na wzór w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się spore liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podjęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają mieszkanie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą zostać odcięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki używane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może robić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, natomiast w przestrzeni zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.