Astra 2 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do pracowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją toż kluczowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły mieszkające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w możliwości urządzenia a wszystkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie zatem na tworzenie ich w wszelkim pomieszczeniu, która stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, nadaje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czyli nie, wykonane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z pomocy na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest wyznaczenie strefy dużej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, każde jej cesze i elementy są stosowane w taki system, żebym one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.