B2b software technologies ltd wiki

Firmy zajmujące się pracą albo te sprzedażą produktów są co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również półproduktów. Oba skoncentrowane są na ważnym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy ściśle określić jego funkcję. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca i dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych owoców oraz materiałów. Samym z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to aparat do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest niezwykle intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak robić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak zrobić wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest rozwiązywany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu sprzedawany jest produkt z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i przyszłych w końcu jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W swój i zrozumiały rozwiązanie możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, oddającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.