Bank nasienia poznan

Bank nasienia (spermy) to znaczenia, w jakich koncentruje się nasienie dawców. Muszą oni osiągnąć ściśle określone kryteria. Przede każdym w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie być w łagodnej kondycji fizycznej, być w wieku do 35 lat natomiast nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-firm-krakow/

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma dostarczana jest nieodpłatnie. Wybierana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest dokładny wywiad, podczas którego zlecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego występowania seksualnego, przebytych chorób i formie rodzinnej. Później bada się jego klęsk w charakteru sprawdzenia, albo nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione oddane nasienie dochodzi do banku spermy na czas pół roku. Tylko po upływie tego okresu zakłada się kolejne doświadczenia oraz na ich treści kieruje nasienie do dużych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi dokonać pełną uwagę na prawidłowe przechowywanie nasienia. W naszym regionu praktyka oddawania spermy jest wciąż coraz kilku atrakcyjna, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie może każdy. Natomiast na miary polskiego prawa samotne osoby nie mogą wziąć z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego sił mieć jednocześnie rodzica i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przewozić swoim potomkom.