Bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej jest bardzo ważne nie tylko dla klientów, ale również i samych banków. Badania pokazują, że największą obawą w skorzystaniu z bankowości elektronicznej jest brak zaufania co do stosowanych zabezpieczeń. Dlatego tak ważne są działania banku, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo oferowanych usług.

Jedną z głównych metod wykorzystywanych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która zajmuje się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym metodom możliwe jest zaszyfrowanie informacji w celu ukrycia jej treści przed nieupoważnionym odbiorcą, a następnie odszyfrowanie do czytelnej postaci, którą może odebrać adresat. Praktycznym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Wykorzystuje on specjalne algorytmy, które mają utrudnić, a nawet uniemożliwić przechwycenie przesyłanych informacji. Innym przykładem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, które zostały przeprowadzone przy jego użyciu są niezaprzeczalnym dowodem ich wykonania przed daną osobę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi spotykają się ze skimmingiem, który oznacza bezprawne i niezgodne z prawem zdobycie dostępu do karty płatniczej. Taka sytuacja może zajść np. na stacji benzynowej gdy oddajemy swoją kartę pracownikowi stacji, a on w tym czasie wykona kopię paska magnetycznego. Użytkownicy w tym przypadku szczególną uwagę powinni zwrócić na terminale pos, czy nie posiadają one specjalnych skanerów, które zdobędą informacje zapisane na karcie. Do przejęcia karty może również dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sytuacja ta może wyglądać podobnie jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca posiada zarówno dane z paska magnetycznego jak i pin bez trudu może je wykorzystać i wybrać przy ich pomocy gotówkę. Powyższy problem jest głównie spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają karty z dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów jeszcze nie wspiera tego standardu.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl