Certyfikowane centrum medycyny podrozy

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, potrzebne jest kierowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach dotyczących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w układzie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz elementy kontrolne, które zarabiają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca funkcjonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, winien być zbudowany zgodnie z wprowadzonymi w niej informacjami, co w praktyce jest robić do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podwyższenia zakresu bezpieczeństwa ludzi a akcesoriów (i środowiska) robiących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.