Co to jest system mrp

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów służących do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których zalicza się surowce, komponenty i materiały. Ma on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych materiałów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki sposób, aby przewidzieć zmieniający się popyt na rynku. MRP zazwyczaj jest wspierany przez odpowiednie systemy informatyczne.

System zarządzania sprzedażą


Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na produkcję w danym przedsiębiorstwie czy firmie. Osiąga się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Wprowadza się bowiem do MRP dane o zaplanowanej w najbliższym okresie czasu produkcji albo zamówieniach na wyroby już gotowe. Na podstawie tych informacji system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport materiałów oraz podzespołów. System pozyskuje dane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Wynikiem pracy MRP jest szczegółowo rozpisany plan produkcji i plan zamówień. Planowanie to można wykonać zarówno wprzód, jak i wstecz. System określa orientacyjny czas produkcji oraz czas dostawy. W wyniku funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji oraz wzrost opłacalności.
Do głównych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i surowców, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów produkcji oraz szybkie reagowanie na wszelki zachodzące w zakładzie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na rynku do zarządzania zapasami stosowano inne metody np EQQ i ROP/ROQ. Dopiero w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako pierwsza wdrożyła go u siebie firma Black&Decker. Metoda ta okazała się bardzo skuteczna i wygodna, stąd już 10 lat później funkcjonowała z powodzeniem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 było to już około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest dokładna kontrola procesu produkcyjnego firmy działających w środowisku produkcyjnym. Na podstawie zamówień klientów pokazuje on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.