Czystosc na stanowisku pracy w przemysle

W dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju coraz to nowszych technologii oraz w dobie coraz bardziej zwiększonej świadomości ludzi na zagrożenia coraz więcej uwagi zwraca się na warunki w jakich człowiek wykonuje swoje obowiązki pracownicze. W zakresie prawa zarówno w Unii Europejskiej jak i w samej Rzeczypospolitej Polskiej powstaje coraz więcej unormowań na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz bardziej rygorystycznie podchodzi się do przestrzegania zasad bhp, a za ich łamanie grożą wysokie kary.


Jednym z problemów bhp jest przede wszystkim czystość na stanowisku pracy. Przykładowo w zakładach zajmujących się produkcją, gdzie istnieje duże zapylenie, występuje duża ilość pyłów należy zwracać szczególną uwagę na zdrowie pracowników, by nie dopuścić do zachorowania na choroby zawodowe.
Dlatego też tworzy się specjalne systemy odpylania. Industrial dedusting, czyli odpylanie przemysłowe ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie pracuje się z pyłami. Mowa tutaj o zakładach stolarskich, farbiarskich czy nawet młynach. Instalacje odpylania szeroko stosowane są przy spawalnictwie, w zakładach metalurgicznych, energetycznych, ceramicznych, farmaceutycznych a nawet spożywczych.
Instalacje odpylania przemysłowego powinny być wyposażone w odciągi miejscowe. Mogą to być zarówno ssawy, okapy czy też ramiona samonośne. Powinny być one umiejscowione jak najbliżej źródła zanieczyszczenia, by niwelować je.
Zapylone powietrze powinno być odpowiednio odfiltrowywane, dlatego należy zaopatrzyć się w stosowny filtr. Może być to filtr workowy lub też filtr patronowy. Istnieją również mobilne odpylacze workowe czy tak zwane cyklony.
Rodzajem instalacji odpylania może być przykładowo odkurzacz przemysłowy. Ma on na celu usuwanie skupisk pyłu zbierających się na przykład na posadzce w hali.
Ochrona zdrowia człowieka a także dbanie o czyste stanowisko pracy jest w dzisiejszych czasach priorytetem.