Depresja kryteria

Depresja dotyka z wszelkim rokiem coraz szerszą kwotę głów w jakimkolwiek wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, jak również dzieci a głowy w podeszłym wieku. Wiele z nich pozostaje latami bez wiedz o chorobie, zaś strona z nich używa nowych form gry spośród tym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia efektywności terapii powinno rozwijać się środkami farmakologicznymi. Dużo kobiet nie zdaje sobie sytuacji spośród tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych oraz z zastosowaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby i poziomu jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o sposobie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne polecane jest nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede każdym za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tez samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie odpowiadają na konkretne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo głównie do celu życia pacjenta, głównie w sukcesu tzw. depresji endogennej. Osoba pozostająca na nawroty depresji pragnie być pod systematyczną opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale jeszcze najlepiej potrafi ocenić postępy leczenia i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w trudnych chwilach.