Dozownik celkowy cena

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede każdym do działania zarówno pyłów jak i produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a też silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede ludziom jako szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu innym z atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich czyni się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe są wysokie wykorzystanie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Ważna je spotkać jeszcze w sektorze spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto zarówno w sektorze chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają określone cechy. Wśród nich nazwać można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w decydującej mierze budowane są ze byliśmy nierdzewnej. Dają się między sprzecznymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję z góry. Natomiast od dołu wyposażony istnieje w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Też do końców położone są napęd oraz obudowa łożyska. Informując o wirniku należy wspomnieć, że istnieje więc składnik roboczy dozownika celkowego. Wyposażony stanowi w osiem przegród. Dzięki temu działa na bardzo lepsze rozwiązanie też bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki jest zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na innym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie przesuwa się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie dokonuje się w toku otworu wylotowego.
Wspominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż ważna je użyć między innymi jak filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na placu występuje wiele rodzajów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego też poświęcone są do realizacji bardzo bogatych zadań. Dzięki nim ważna opróżniać zbiorniki bez potrzeb dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być wyższa niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w sposób ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.