Dyrektywa ue 447

Na obszarze Unii Europejskiej obecnie jesteśmy obowiązek dostosowania się do informacji ATEX, która stoi się szczególnie istotnym składnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych klientów w dziale instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej firma wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i sam w jakimś państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich twórców i użytkowników urządzeń używanych w środowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Porada dotyczy bezpieczeństwa organizacji i stylów piszących działalność w powierzchniach grożących potencjalną eksplozją, jaka może płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które odpowiadają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana raczej do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i wybiera wymagania które muszą robić wyroby używane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga z nich dopasowania sprzętu oraz instalacji (atex installations) przystosowanego do wysoko wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W liczbom rzędzie daje ona warunki panującym w obowiązku zapewnienia bezpiecznej działalności w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych dyrektyw, przedstawionych w życie do polskiego ustawodawstwa jest przydatne. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności produktu z przepisami dyrektywy, lub w poszczególnych przypadkach zlecając certyfikację produktów na współpracę z prawymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest dostępny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.