Dyrektywa ue urlop

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć spełnione przez całe produkty, jakie są przeznaczone do wykonania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest połączone z wykorzystaniem dowolnego produktu w regionach, w których może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodzie z racjami atex a za dostosowanie danego towaru do ostatnich reguł. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, które otrzymują się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi obecne dziedzinę, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wówczas istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w przypadku, jak duża część energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który posiada wielkie zagrożenie dla mieszkania oraz zdrowia ludzkiego.