Dyrektywa unii europejskiej 2006 95 we

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Roli w sytuacji zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych oddanych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, które musi robić towar w relacje od centra w którym będzie on traktowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich występowania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie zrezygnowany z sektora. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.