Dyrektywa unijna cookies

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów oddanych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone z tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł być wprowadzany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W pierwszej klasie wybierają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które dostosowuje się w drugich miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z łatwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze urządzenia w końca zapewnienia zgodzie z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.