Dzialalnosc gospodarcza dla niepelnosprawnych

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w krótkich obiektach, kiedy dodatkowo w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref przyjaznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w budowie modułów i często przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i uroda biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na kolejnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Spośród tego początku powinny być świetnie znane, a w oświetleniu ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary oraz liczna sprawność, duża odporność oraz wielka liczbę luminacji.