Gastronomia yucateca

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie to marka interaktywnego procesu szkolenia, robiącego się za pośrednictwem technik powiązanych z wiedzami psychologicznymi. Stanowi zatem model szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w projekcie zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga innym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy robią ze znajomymi mężczyznami na innych płaszczyznach np. w układzie z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych celów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich otrzymania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste wnioski i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami istotnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w formie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym;coach nie ma odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych informacji;nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w procesie przekonywania się;jest skonstruowany na bazie pytań i stymuluje myślenie;musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta;planem jest dostarczanie do świadomego dokonywania zmian.