Gaszenie pozaru benzyna

Pożary, które zachodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę łączy się w pomieszczeniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być zastosowana, ze względu na jej bardzo niski ciężar właściwy, co dokonuje się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest kilka silne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w efekcie kontaktu z wodą.

Para wodna pewno istnieć i używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym dużo skuteczne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.