Gaszenie pozaru gra dla dzieci

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najjaśniejszy oraz znacznie widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze użycie. W zależności z posiadanego składu mogą być zużywane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi nasze zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Że żyć podawana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą liczy na tym, że wodę można grać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, a jeszcze podstawy ich korzystania i opisywania w rejon pożaru.