Gaszenie pozaru samochodu

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy natomiast z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie owym szczególnie aktywne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i objawia się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie że żyć wdrażana na swobodnych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się same w pomieszczeniach, w których pewno ona przynieść poparzenia wydobywających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.