Gniazdo przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie jest gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w właściwej przestrzeni w zestawieniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Akcji i Polityki Społecznej. W relacje z działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy przedstawić odpowiednie zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć zasięg i kształt,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie jedynego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, i tym tymże zapewnić bezpieczną książkę w danym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w obecnym nie wolno sprzętu niższej kategorii zastosować do przestrzenie wyższego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie certyfikaty i Deklarację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo potrzebne jest danie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na czynne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne zaopatrzone w dobre czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinkiem z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu kupią na wczesne wykrycie wybuchu i przeznaczenie danych do firmy centralnej. Butla hrd w momencie stanowionym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. Sposób ten prezentuje się dużo dużą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Potrafi żyć wykorzystywany wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Jasna i duża instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.