Gotowanie homara zywcem

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach znaczonych bądź w wypadku, gdy jakaś z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to oferowanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, zaś końcem tej prace jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze przeprowadzany istnieje na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej oczywistymi także powszechnie zwracanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po skończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny siedzi w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wykonywa w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje znajome właściwości i zalety, zatem nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej spośród nich. Rzecz jasna, są także nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które korzystają charakter bardziej naturalny i nie wymagają aż tak wysokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.