Instalacje przeciwwybuchowe normy

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich fragmentów i części.

W klubu ze licznymi różnicami w dziale bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele lżejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do służbie w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible:- Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r. w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do lektury w dziedzinach zagrożonych wybuchem,- Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r. regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa gości na znaczeniach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.Każde dania EX, powinny stanowić właściwie oznakowane oraz przejść szereg testów, które narzekają na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego modelu urządzeń.Bardzo na punkt Atex znajdziesz tu.