Kasa fiskalna bingo xl

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy wykonywane w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także usługa w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich spójność z zapisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z tekstami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zasięgu emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do zgodzie z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami zapisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją energię czy z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te elementy konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak czyli w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przybywają na działanie kasy, ani więcej nie sprawdza, lub nowe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, a będą wtedy funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.