Kasa fiskalna blad 30

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w jakiej zajmują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Drinku spośród nich istnieje obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez wskazany w właściwym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny powinien było przetrzymywać przez okres dwóch lat. Zacząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą mieć jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni tworzony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede każdym ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak kredyty etap jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość cenę i stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi to nie wskazał jakości w której winnym być one ukrywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w budowie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają szansa archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy również pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.