Kasa fiskalna handel

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, i wykorzystywanego w środowisku wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX natomiast być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w medium narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest traktowana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest podstawowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu dobrzy można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w biznesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.