Kasa fiskalna lublin

Kasę fiskalną musi posiadać każdy przedsiębiorca, który decyduje sprzedawać produkty albo usługi na pracę osób finansowych nie prowadzących kampanii gospodarczej. Nie odczuwa przy tym stanowiska, czy sprzedawca jest płatnikiem VAT, lub te jest zwolniony z takich rozliczeń. Jakie są obowiązki posiadającego kasę fiskalną?

Posiadający kasę fiskalną powinien przede wszystkim sprawdzić, czy musi obowiązkowo ewidencjonować na kasie sprzedaż, której odbywa. W sukcesie sprzedaży drobnej, prowadzonej rzadko, czasem odpowiedniejszym rozwiązaniem że stanowić realizowanie zapisów w statystyce sprzedaży niedokumentowanej. Zwolnienia z potrzebie posiadania kasy fiskalnej zostały opisane w Prawie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w myśli zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas rejestrujących. Wspominajmy o tym, że przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej przysługuje nam zwrot sięgający nawet 90% jej zalety, nie więcej jednak, niż siedemset złotych. Znacznym udogodnieniem, również dla użytkownika, jak również wydającego, będzie idealnie skonfigurowana kasa, lub taka, jaka potrafi pełny katalog sprzedawanych produktów bądź usług. Dla kupującego niewątpliwą wartością tej sprawy jest fakt, że odbierze on paragon, jaki będzie dawał jako ewentualna podstawa zwrotu.

Zasadą wpływania na kwocie, będzie fiskalizacja kasy fiskalnej. Na czym ona wierzy? Istnieje to jedyna i trwała procedura, która składa trwałe przypisanie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Oczywiście, możemy zakupić kasę finansową a nie dokonywać fiskalizacji, jednak taka kasa finansowa będzie mogła być użytkowana do pracy tylko w stylu niefiskalnym. Bardzo ważne jest, by fiskalizacji kasy dokonywał doświadczony serwisant, w sukcesu błędu koniecznym będzie bowiem kup nowej kasy.

Do ważnych obowiązków posiadającego kasę fiskalną należy wydrukować paragon i zamieścić go klientowi za wszelkim razem, jeśli ten dokona zakupu, oraz raz dziennie wydrukować raport dobowy. Raz na miesiąc (pierwszego dnia każdego miesiąca) należy drukować raport miesięczny. Należy dodatkowo myśleć o obowiązkowym przeglądzie. Powinien on zostać stworzony po 24 miesiącach użytkowania kasy. Pamiętajmy również o prawidłowym przechowywaniu paragonów i raportów: ustawodawca umieszcza na przedsiębiorców obowiązek przechowywania kopii rolek i raportów dobowych przez okres pięciu lat, paragonów przez okres dwóch lat (od zakończenia roku podatkowego). Istotną myślą jest zarówno pamiętanie o tym, że po upływie pięciu lat przedsiębiorca powinien obowiązkowo wymienić moduł kasy.