Kasa fiskalna w firmie

Popełnianie błędów to dobra rzecz. Myślą o tym też ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a ponadto deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest i w sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Gdy korzysta to wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na pracę osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej i rolników ryczałtowych potrzebne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kasie fiskalnej i dawanie do niej paragonu. Przychody mieści się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów i pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów bądź usług. Zdarza się również, że rolki do waluty finansowej na jakich emitowane są paragony przytną się w kieszeni podstawowej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo męczące i zbyteczne stanowi wówczas, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji widocznych w obecnym urządzeniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było czyste, w jaki system należy postąpić w sukcesu wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których używanie popierały urzędy, ale wykonania też miały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które charakteryzują tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one robić, opisują i dane, jakie wymagają się w nich odnaleźć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży zamkniętej w świadomości kasy, jednak inna spośród nich będzie stosowana w sukcesie ww. błędów. W planie anulowania paragonu konieczne jest wykonanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.