Kasy fiskalne ich budowa kontrola i wymogi prawne

Kasy fiskalne novitus nano e są elektronicznymi urządzeniami rejestrującymi, których oprogramowanie zapewnia obliczanie kwoty podatku dochodowego i VAT w celu ich przedłożenia odpowiednim organom państwowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów obowiązek rejestracji sprzedaży detalicznej jest konieczny po przekroczeniu ustawowego progu powyżej którego ustawa nakłada na przedsiębiorcę taki rejestr.

Wyjątkami od powyższej reguły jest przypadek w którym towarem są papierosy lub alkohol. W takim przypadku obowiązek rejestracji sprzedaży detalicznej jest nakładany odgórnie i bezwzględnie na uzyskane obroty. Kasy fiskalne w Polsce – podobnie do kas fiskalnych stosowanych w sprzedaży detalicznej we Włoszech jak i w Grecji wyposażone są w pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym. Kasy rejestrujące ewidencjonują sprzedaż dobową poprzez wyszczególnienie kwoty netto oraz podatku z uwzględnieniem stawek VAT na poszczególne towary, a dodatkowo też łącznej kwoty podatku i kwoty należnej brutto. Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do rejestracji sprzedaży detalicznej są obłożeni koniecznością wydruku codziennego raportu fiskalnego dobowego., Raport ten jest zsumowaniem kwoty codziennego utargu i zostaje trwale zapisany w pamięci kasy fiskalnej z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatku PTU. Kasy fiskalne dzielimy na systemy autonomiczne oraz na systemy, które bazują na komputerach. Kasy fiskalne wyposażone są w drukarkę paragonu dla klienta oraz kopii dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zobowiązani są do archiwizowania i przechowywania kopii. Urządzenia drukujące paragon mogą być igłowe oraz termiczne. Każda z nich posiada swoje wady i zalety. Tak np. drukarki igłowe są wielokrotnie tańsze w użytkowaniu, ale zarazem bardzo głośne i powolne. Warto zaznaczyć, iż kasy fiskalne podlegają kontroli. Kto przeprowadza kontrolę kasy fiskalnej? Od tego są odpowiednie służby, które pilnują, aby przedsiębiorcy nie oszukiwali. Oszustom grożą dotkliwe kary finansowe. Inspekcji podlegają podstawowe pliki, które stanowią fundament oprogramowania dostarczonego przez producenta kasy fiskalnej.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl