Kolposkopia english

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na uwagi powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i stosowana jak badanie delikatne i ciężkie, a też nieobiektywne. Współcześnie ale można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie słusznych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop ułatwia nie tylko bierną obserwację, ale także diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do czynienia ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Użyta w obecnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy idące na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu popularnymi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać również zaopatrzona w kamery cyfrowe idące na urozmaicenie przebiegu pytania bądź stworzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.