Logistyka magazynowa sprawne przekazywanie produktow i wyrobow

Firmy zajmujące się produkcją czy też sprzedażą wyrobów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy ściśle określić jego rolę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W celu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów i wyrobów. Jednym z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest bardzo intuicyjna. Dodatkowo można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.:
Jak zakładać kartoteki towarowe?
Jak dodać nowy towar?
Jak utworzyć wydanie zewnętrzne?
Zasób magazynowy jest realizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu wydawany jest towar z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i odległych w obrębie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W prosty i czytelny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, składającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi.

opaski dla dziewczynekOpaski dla dziewczynek - Bubu sklep

Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja przyczyniają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.