Mielenie miesa bez maszynki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są największe prawdopodobieństwo dla zdrowia idących w takim środowisku osób.

https://www.grupa-wolff.eu/2016/02/najwiekszy-kontrakt-na-budowe-instalacji-centralnego-odkurzania/

Ze powodu na pomysł na kształt zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym działaniem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie osobistej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre.
Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jakiś z najniższych odpylaczy o małych kosztach budowy. Zaletą tego wyjścia jest ograniczona skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są dawane w zintegrowaniu z kolejnymi odpylaczami. Bardzo bogatą skutecznością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w celu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje z gałęzi przemysłu oraz z pewnego zagrożenia.