Mikroskop do lutowania

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest ostatnie aparat do badania ginekologicznego, który robi i obserwuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on specjalnie skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Urządzenie to pozwoli w porządku krótkiego okresu, bo zaledwie kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, bądź nie, czy spędzają na nim jedne zmiany nowotworowe, czy nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest obecnie najbardziej szkodliwym ze pełnych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w bieżących czasach, jest ona nadal praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w bycie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, bierze się szereg innych badań, takich kiedy na dowód cytologię. A jest wtedy rozpoznanie, które chociaż w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która osiągana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele dużo pozytywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium. Czemu jest toż takie ważne? Bo tylko w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, natomiast czym wysoce zaawansowane stadium, tym marniejsza szansa pacjentki na przeżycie. Trudni w przestrzeni medycyny, oraz specjaliści zajmujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest wymieszać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne i badanie przy zachowaniu kolposkopu. Bardzo to właściwie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o przeprowadzać badania choć raz na kwartał.