Objawy zespolu zaburzen adhd u dzieci

ADHD, czyli dosłownie z języka angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Oznacza to, że chory na ten rodzaj zaburzenia psychicznego będzie przejawiał niemal całkowity brak wytrwałości w realizowaniu zadań poznawczych oraz ciągłym przechodzeniem z jednego rodzaju aktywności na drugi. Działania jednak nie będą dokańczane, a podejmowana aktywność przez resztę społeczeństwa będzie odbierana jako nadmierna. Ten rodzaj zaburzenia psychicznego najczęściej początek swój ma już w początkowych stadiach życia. Pomimo dość jasnych i czytelnych objawów, często choroba ta nie jest wśród dzieci rozpoznawalna, a jej przejawy odczytywane są jako naturalna część dziecięcych postępowań. Jak zatem wyglądają objawy ADHD u dzieci?

Przede wszystkim jest to nadmierna pobudliwość. Objawy mogą pojawić się już w przedszkolu i będą zazwyczaj wyglądały w podobny sposób: dziecko będzie praktycznie niewyczerpalnym wulkanem energii, ma problemy z dostosowaniem się do reguł zabaw, nie czeka na swoją kolej, a co więcej zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci. Kolejną dawkę problemów stwarza przejście pociechy na wyższy poziom edukacji – od dziecka w szkole podstawowej wymaga się bowiem, aby posiadały pewną zdolność koncentracji uwagi, zaczęły zdobywać wiedzę na ustalonym poziomie oraz w sposób czynny działały w pierwszych próbach socjalizacji. Dziecko chorujące na ADHD może mieć jednak problemy nawet z najprostszymi działaniami wymagającymi od nich uwagi, nie rozumieją poleceń nauczyciela, nie spełniają przedstawionych przez szkołę zasad. Poniżej lista innych objawów charakterystycznych dla ADHD u dzieci:

  • koszmary lub lęki nocne,

  • stałe wiercenie się na krześle,

  • niechęć do zmian,

  • łatwe wpadanie w złość,

  • brak lub wielkie trudności z koncentracją.

Oczywiście, nie każde złe zachowanie dziecka można tłumaczyć chorobą. Czasem jest to po prostu indywidualny, nieco odmienny charakter, czasem również zbytnie pobłażanie w momencie wczesnego wychowania. Jednak, w momencie zaobserwowania powyższych objawów ADHD u dzieci niezbędna będzie czujność i ewentualne zgłoszenie się do lekarza psychiatry.