Oczyszczenie organizmu 3 dni

Filtry magnetyczne stanowią całkowicie nową koncepcję w obrębie oczyszczania cieczy z części. Ale są standardowym rozwiązaniem w sukcesu olejów, a też płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest najbardziej ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w głównej mierze przeznaczone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a ponadto gorącej wody. Przeznaczone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a jeszcze wszystkiego typie urządzeń, jakie są zamontowane w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede każdym przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne zależą w głównej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i włożonych w niej urządzeń. Też mają na punktu podniesienie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. I dają szansę zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń i zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtr magnetyczny posiada dużo zalet, a dodatkowo dużo dobrze zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy ochronie danych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tu w pierwszej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość i wielkość zanieczyszczeń, a także wydajność, którą chcemy uzyskać oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów zużywających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a jedne filtry magnetyczne posiadają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne mają możliwość wyłapywania cząstek o średnic poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra leczone są w części półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest dużo niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede każdym koszt filtra magnetycznego jest wyraźnie szerszy niż w wypadku standardowych filtrów membranowych. W podstawie stanowi wtedy cała wada filtrów magnetycznych, jaka stanowi głównie szybko niwelowana dzięki wysokiemu ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych.