Odpylacz donaldson

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector tkwi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych oraz ciężkich instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wydawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w momencie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co prowadzi, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przesuwaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest jednoznaczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pracy (on-line jak oraz po jego wyłączeniu (off-line.