Odpylacze cyklonowe ce

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, angażujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w procesach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (część spośród nich osiąga oddziaływanie toksyczne), dlatego te dobre sposoby odpylania są istotny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także gasić ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon – typ urządzenia, w którym dociera do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – zamontowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną czynnością w porządkach odpylających stanowi ich szczelność – każda przerwa w produkcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.