Odpylacze odsrodkowe

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) jest w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla przeciętnych oraz ważnych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest kierowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w ciągu codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest skłonne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego funkcji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).