Oswietlenie awaryjne swietlowki

Każdy budynek także jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi mieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie wykorzystywane istnieje w obiektach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub nowych zdarzeń losowych. W zależności od centrów zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia zamku w jakim przybyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia używane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, by ich przeznaczenia odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła prowadzone są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła chce od modułu jaki zastał zainstalowany i mieści się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym wyjściem że stanowić użycie oprawy rastrowej uczynionej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, zaś ich paraboliczny kształt zapewnia dobre oświetlenie. W mieszkaniach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności a większym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, stosowane są oprawy świetlówkowe. Ich przewagą jest ważniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a też innowacyjne techniki sprawiają, że wzrastają wymagania stosujące się również do modułów świetlnych. To było się powodem coraz szerszego zastosowania takich narzędzi jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, lecz też bardziej oszczędne także planuje dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Pełni ono wszystkie zalecenia oraz oczekiwania klientów, którzy dbają o odpowiednie wyposażenie budynku, zgodne z naszymi normami.