Plac manewrowy przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do grona dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne być wiązana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka innych sposobów urządzeń, które potrafią być karane w obrębie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja systemów przed skutkami wybuchu, która przebiega w odległości odciążenia wybuchu. Znajduje on używanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie może być z powodzeniem zastosowane ponadto w takich insolacjach, w których mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w zasięgu przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie żyć wykorzystany w dziedzinie sanitarnej zaś w procesie sterylizacji. Urządzenie zapewne być czyszczone metodą SIP/CIP