Rozlacznik mocy eaton

Wyłącznik mocy znajduje użycie we jakichkolwiek tych instalacjach, gdzie moce wyłączane mają wielkie liczbie. Odnosi się go, aby pomagać nowe urządzenia elektryczne przed niebezpiecznymi efektami zwarć lub przeciążeń. Dzięki włącznikom możliwe jest kierowanie rozpływu sił w budowie elektrycznej.

 

W charakterze charakteryzacji włączników mocy łączy się kilka podstawowych parametrów. Chodzą do nich: prąd znamionowy i zwarciowy, napięcie znamionowe, a i dopuszczalna temperatura otoczenia. Mając pod uwagę napięcie znamionowe można wyróżnić niskonapięciowe, średnionapięciowe oraz wysokonapięciowe włączniki mocy.

Napięcie pracy włączników mocy umownie jest wprowadzone na etapie nie prostszym niż 1000 V.

Drinkiem z najczęściej spotykanych wyłączników energii są wyłączniki łukowe. Przylegają do najpopularniejszych a jednocześnie najczęściej używanych urządzeń tego rodzaju. Zasada działania umieszcza się na wykorzystaniu efektu chłodzenia, dzielenia i rozwijania łuku pod wpływem oporu wewnętrznego kolumny łukowej.

Bardzo bogatą popularnością zajmują się również włączniku z zespołem autowydmuchowym, który potocznie wybierany jest mianem systemu Auto-Puffer. Wyłącznik napowietrzony jest typem wyłącznika “live tank”. Wyposażony stanowi w dobrą instalację SF6 oraz jeden napęd sprężynowy typu FSA. W nawiązaniu do napędu jednofazowego zadbano o to, aby wszystka z części posiadała bezpośredni własny, odrębny napęd. Elementem wyposażenia kontaktów z zespołem autowydmuchowym prawdopodobnie żyć sterownik Switchsync, który korzysta się w projektu eliminacji składowych przejściowych. Dodatkowym wyposażeniem mogą stanowić jeszcze elementy sprzyjające bezpiecznemu obchodzeniu się z gazem SF6. Bardzo często dopasowuje się krążki dekompresyjne (bursting discs), izolatory kompozytowe oraz wsporniki dla przekładnika prądowego typu IMB.