Srodek gasniczy pyrocool

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją jeno w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma zły ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że istnieć przystosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie potrzebne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej wydajne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna tylko w niniejszych pomieszczeniach, co do których przedstawia się pewność, iż nie realizują w nich pracowniki. Z ciekawości na szybkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być groźna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.