Strategia rozwoju firmy transportowej

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w czasie jakiej z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną część materiału. W okresie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się bardzo szybko orientujące się maszyny, które robią z konkretnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy zbierają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może być kilka pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od rodzaju produktu, jaki osiąga żyć poddany obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy uważają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.