Strefa zagrozenia wybuchem gaz

ATEX – stanowi wówczas rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, oddany do użytkowania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w umowach powiązanych z tą radą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą jednak być sprzeczne z informacją, i nie mają prawa zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo istnieje przydatny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

kasy fiskalne sklepoweJaka kasa do sklepu spożywczego? - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych terenach UE posiadały duże ograniczenia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do publikacji w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.