Strefa zagrozenia wybuchem znak

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów przeznaczonych do lektury w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie grało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żeby mógł stanowić zużywany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej części otrzymują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które łączy się w przyszłych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same wyposażenia w projektu zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.