Systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych jest niezwykle groźne w bezpośrednich zyskach ze powodu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren miału są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu prawdopodobnie istnieć m. in. otwarty ogień, a i niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były prawdopodobnie najskuteczniejsze, należy wykorzystywać odciągi swoje w postaci ramion samonośnych, ssaw i okapów, jakie będą umieszczone w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały czas należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować przesuwanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie pojemnika na pył. W sukcesie, gdy ogromna warstwa pyłu robi się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przysporzyć się do ważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania winna być uziemiona natomiast nie może robić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to sprawieniem iskry. Kanały odciągowe pragną być osiągnięte ze pewni o grubości ścianki 2 lub 3 mm w współzależności od rodzaju pyłku oraz jego jakości erozyjnych, żeby nie dopuścić do bardzo intensywnego ścierania i awarii kanałów.

https://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-dla-przemyslu/suszarnie-granulatory-platkownice-chlodnice/suszarnia-bebnowa/

W budowach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z ubezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są zgodne z przepisami zawartymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w grup przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą być do jednokrotnego lub wielokrotnego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w budowie, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią stanowić wyposażone w styl gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w sposobie instalacji dwutlenkiem węgla.