Tlumacz angielskiego w rejonie warszawy

Celem tłumaczenia jest sprawienie, aby zarówno oryginalny tekst źródłowy, jak i jego przełożona wersja zawierały możliwe najbardziej zbliżony do siebie przekaż, albowiem całkowita identyczność sensu obu wypowiedzi jest praktycznie niemożliwa. Translatoryka lub traduktologia to interdyscyplinarna nauka humanistyczna analizująca problemy związane z tłumaczeniem, która korzysta z dorobku wielu innych dziedzin m.in. filologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, filozofii, semiotyki, informatyki oraz wielu innych. Charakterystyczną cechą translatoryki jest wielorakość perspektyw dotyczących tematu tłumaczeń, co zaś przekłada się na mnogość konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii przekładu.

Tłumaczenie to profesja niełatwa a podczas wykonywania przekładu tłumacz natrafia niekiedy na rozmaite komplikacje czyniące ów proces jeszcze trudniejszym. Uwzględniając wszelkie ograniczenia tłumacza, jakość tłumaczenia jako owocu jego pracy może być oceniana przez dwa kryteria. Przekład spełniający pierwsze kryterium określa się mianem tłumaczenia wiernego, natomiast przekład spełniające drugie kryterium nosi nazwę tłumaczenia idiomatycznego, lecz oba typy tłumaczenia nie wykluczają się wzajemnie.

  • WIERNOŚĆ
    Odnosi się do określenie stopnia, w jakim tekst przekładany jest wierny oryginałowi, czyli nie zawiera ani żadnych dodatków ani niczego mu nie brakuje w stosunku do tekstu wyjściowego. Im tekst wierniejszy, tym mniej różnic w postaci dodawania czy odejmowania czegokolwiek bądź wzmacniania lub umniejszania którejkolwiek z jego części.
  • AUTENTYCZNOŚĆ
    Określa w jakim stopniu przekład jest uznany za autentyczny przez osobę, w której ojczystym języku został on napisany oraz czy tłumaczenie to jest zgodne z idiomami tudzież zasadami gramatycznymi i składniowymi tego języka. Generalnie uważa się, iż tłumaczenie, które nie jest idiomatyczne brzmi niepoprawnie, zaś kiedy tekst tłumaczony jest maszynowo, posiada ono już tylko wartość humorystyczną.

Tłumacze symultaniczni z Warszawy lub okolic stolicy przyznają, iż wiele osób z ich fachu miewa problemy z odwzorowaniem w języku docelowym tempa poetyckiego i subtelnych odnośników kulturalnych pochodzących z tekstu źródłowego. Potencjalne komplikacje dotyczą również tłumaczenia dowcipów, rymów i kalambur, których intuicyjna specyfika jest bardzo trudna do przeniesienia na inną płaszczyznę językową. Tłumacz angielskiego może też mieć trudności związane z nazwami wielkich liczb (np. miliard w języku angielskim to obecnie billion, z kolei polskie bilion to po angielsku trillion) tudzież sposobem zapisu dat (zapis 11/5/2006 w Stanach Zjednoczonych oznacza 5 listopada 2006 roku, zaś w Wielkiej Brytanii to 11 maja 2006 roku).