Tlumaczenie tekstow stron internetowych i dokumentow

Tłumaczenie dokumentu jest indywidualne w sobie dość trudne. Jeżeli chcemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, musimy nie tylko mieć pod uwagę "wyuczone" słowa i zdania ale oraz mieć wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla wszystkiego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w stylu angielskim nie tworzy go w droga czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich indywidualnych smaków i dodanych idiomów.

W kontaktu z ostatnim, że praca globalnej sieci Internetu wciąż jest jeszcze wyższa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z jakim chcemy przyjść do poważniejszej miary odbiorców, musimy wykonać go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim oraz naszym, trzeba umieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale również zdolność do wypowiadania swoich wyobrażeń i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Jak toż robi w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w bycie domyślić się o co na danej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Stanowi wówczas możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na zasadzie "słowo w słowo". W realizacji więc, nie mamy co przeliczać na zbudowanie w oparciu o to tłumaczenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. A w pracy tłumacza stron www w najszybszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma sił myślenia abstrakcyjnego. Jedyne co ono umie, to wykonywać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są dużo w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz oczywiście że będzie obecnie zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie zaopatrzone w drogę jasnego i abstrakcyjnego "myślenia" więc będzie wówczas kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w celu kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale i wesprze w dziedzinie abstrakcyjnego pojmowania danego języka.