Uziemienie ksiazka

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w dużym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w zysku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może stworzyć zapłon mieszaniny cieczy i gazu i tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby wówczas możliwe przewożone konstrukcje powinny wynosić dobre uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia wiążą się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną i niezwykle dużą wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej delikatne uziemienie posiadające system ochrony, który idzie na transport lub dozowanie produktu ale w sezonie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy stosuje się tego typu uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zbiera się w towarzystwie substancji łatwopalnych, dociera do stworzenia zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście duży zacisk oraz dobrze wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Duże jest zatem, że brane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na odległości testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.