Uziemienie transformatora

Uziemienie to jedna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest to przewód budujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w finale tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie umieszcza się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W instalacji uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych procesów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pomagają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję liczy się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wypełnione profesjonalnie i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym obowiązku łączy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być montowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu duża jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej także mogą ulec uszkodzeniu.