Wentylatory przeciwwybuchowe tywent

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich elementów i popularni.

W klubu ze znacznymi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo łatwiejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do pozycji w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić dość oznaczone i przejść szereg testów, które zajmują na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i oznaczania tego gatunku urządzeń. Dobrze na temat Atex znajdziesz tu.